Polityka prywatności i plików cookies

Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Awdziejczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9511542913, REGON 015595131, e-mail: atelier@mayacormierdesign.pl

Głównym celem gromadzenia danych osobowych klientów przez administratora jest obsługa i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wraz z późniejszymi, ewentualnymi rękojmiami. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter oraz formularza kontaktowego. Dane mogą być także przetwarzane w celach marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez Małgorzatę Awdziejczyk. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Małgorzata Awdziejczyk będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu bądź cofnięcia zgody.

Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim).

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy.

Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej administrator korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (?ciasteczek?) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji użytkownika.

Na stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Są to m.in.:

  • Google Analitycs ? stosowana w celu analizowania statystyk strony internetowej,
  • Facebook Pixel ? stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi użytkownikami strony internetowej i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika.