Polityka prywatności

Spełniamy wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Awdziejczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9511542913, REGON 015595131, e-mail: atelier@mayacormierdesign.pl

Głównym celem gromadzenia danych osobowych Klientów przez Administratora jest obsługa i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wraz z późniejszymi, ewentualnymi rękojmiami. Dane mogą być także przetwarzane w celach marketingowych.

Dane Osobowe będą przechowywane przez Małgorzatę Awdziejczyk. W odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, Małgorzata Awdziejczyk będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu bądź cofnięcia zgody. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy.